Smysloherna

kroužek formou jednorázových vstupů.

úterý 16:00 pro děti 3-6 let

pátek 9:30 pro děti 10 měsíců- 4 roky


Kroužek plný vytváření  a objevování všech smyslů. 
Kroužek je s doprovodem rodičů i bez.

Vítejte v naší Smysloherně, kde se vaše děti mohou zapojit do vzrušujících a stimulujících aktivit zaměřených na prozkoumání světa kolem sebe skrze své smysly! Naše lekce jsou navrženy tak, aby podněcovaly všechny pět smyslů vašich dětí a pomáhaly jim rozvíjet schopnost vnímat a porozumět světu.

Co nabízíme:

  • Zábavné experimenty: Děti se zapojí do interaktivních her a experimentů, které podporují jejich smyslové vnímání a rozvoj.

  • Prozkoumání smyslů: Každá lekce se zaměřuje na jeden nebo více smyslů, jako je hmat, čich, chuť, sluch a zrak, prostřednictvím různých aktivit a her.

  • Kreativita a objevování: Podporujeme děti, aby objevovaly nové věci a vyjadřovaly svou kreativitu skrze různé smyslové zážitky.

  • Rozvíjení dovedností: Děti budou rozvíjet dovednosti, jako je pozornost, koordinace a komunikace, prostřednictvím her a aktivit navržených k podpoře jejich smyslového rozvoje.

Každý týden nové téma.


Rezervace přes rezervační systém .


možnost zakoupení permanentky přes rezervační systém na 10 vstupů za zvýhodněnou cenu  (10 vstupů 1600kč)